Tên miền

 

Tên miền thương hiệu bạn là gì? Hãy tìm kiếm ngay để bảo vệ thương hiệu của bạn

Tìm kiếm tên miền bạn cần đăng ký

 

Tên miền thương hiệu bạn là gì? Hãy tìm kiếm ngay để bảo vệ thương hiệu của bạn.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

(Giá một số tên miền thông dụng nhất)

Domain Đăng ký Khởi tạo Gia hạn
.VN 825,000 345,000 480,000
.COM.VN 695,000 345,000 350,000
.NET.VN 695,000 345,000 350,000
.ORG.VN 400,000 200,000 200,000
.EDU.VN 400,000 200,000 200,000
.BIZ.VN 695,000 345,000 350,000
.GOV.VN 400,000 200,000 200,000