Tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

(Giá một số tên miền thông dụng nhất)

Domain Đăng ký Khởi tạo Gia hạn
.VN 825,000 345,000 480,000
.COM.VN 695,000 345,000 350,000
.NET.VN 695,000 345,000 350,000
.ORG.VN 400,000 200,000 200,000
.EDU.VN 400,000 200,000 200,000
.BIZ.VN 450,000 190,000 360,000
.GOV.VN 400,000 200,000 200,000