Hosting

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp

muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một

cách phù hợp với nhu cầu và tiết kiệm chi phí.

BẢNG GIÁ HOSTING TẠI TRÍ LỰC

(Hãy chọn gọi phù hợp với website của bạn)
 

Cá Nhân 01

 • 2GB SSD
  172,000 đ
  1 tháng
 • 2 MySQL
 • 3 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • 40GB Băng thông
2,064,000 / 1 năm
3,921,600 / 2 năm
5,572,800 / 3 năm

Cá Nhân 02

 • 3GB SSD
  255,000 đ
  1 tháng
 • 3 MySQL
 • 4 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • 80GB Băng thông
3,060,000 / 1 năm
5,814,000 / 2 năm
8,262,000 / 3 năm

Doanh Nghiệp 01

 • 4GB SSD
  340,000 đ
  1 tháng
 • 5 MySQL
 • 5 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 120GB Băng thông
4,080,000 / 1 năm
7,752,000 / 2 năm
11,016,000 / 3 năm

Doanh Nghiệp 02

 • 5GB SSD
  365,000 đ
  1 tháng
 • 6 MySQL
 • 6 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 170GB Băng thông
4,380,000 / 1 năm
8,322,000 / 2 năm
11,826,000 / 3 năm

Doanh Nghiệp 03

 • 6GB SSD
  438,000 đ
  1 tháng
 • 6 MySQL
 • 7 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 230GB Băng thông
5,256,000 / 1 năm
9,986,400 / 2 năm
14,191,200 / 3 năm

Doanh Nghiệp 04

 • 7GB SSD
  462,000 đ
  1 tháng
 • 10 MySQL
 • 10 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 280GB Băng thông
5,544,000 / 1 năm
10,533,600 / 2 năm
14,968,800 / 3 năm

Doanh Nghiệp 05

 • 8GB SSD
  512,000 đ
  1 tháng
 • 12 MySQL
 • 12 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 350GB Băng thông
6,144,000 / 1 năm
11,673,600 / 2 năm
16,588,800 / 3 năm

Doanh Nghiệp 06

 • 10GB SSD
  570,000 đ
  1 tháng
 • 12 MySQL
 • 15 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 550GB Băng thông
6,840,000 / 1 năm
12,996,000 / 2 năm
18,468,000 / 3 năm

Hosting VIP 1

 • 16GB SSD
  790,000 đ
  1 tháng
 • 15 MySQL
 • 20 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 600GB Băng thông
9,480,000 / 1 năm
18,711,200 / 2 năm
26,589,600 / 3 năm

Hosting VIP 2

 • 20GB SSD
  920,000 đ
  1 tháng
 • 24 MySQL
 • 70 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 700GB Băng thông
11,040,000 / 1 năm
20,976,000 / 2 năm
29,808,000 / 3 năm

Hosting VIP 3

 • 30GB SSD
  1,340,000 đ
  1 tháng
 • 70 MySQL
 • KHG Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • KGHGB Băng thông
16,080,000 / 1 năm
30,552,000 / 2 năm
43,416,000 / 3 năm

Hosting VIP 4

 • 40GB SSD
  1,730,000 đ
  1 tháng
 • 120 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • KGHGB Băng thông
20,760,000 / 1 năm
39,444,000 / 2 năm
56,052,000 / 3 năm

Hosting VIP 5

 • 50GB SSD
  2,000,000 đ
  1 tháng
 • 150 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • KGHGB Băng thông
24,000,000 / 1 năm
45,600,000 / 2 năm
64,800,000 / 3 năm

Hosting VIP 6

 • 60GB SSD
  2,334,000 đ
  1 tháng
 • 60 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • KGHGB Băng thông
28,008,000 / 1 năm
53,215,200 / 2 năm
75,621,600 / 3 năm

Hosting VIP 7

 • 70GB SSD
  2,670,000 đ
  1 tháng
 • 70 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • KGHGB Băng thông
32,040,000 / 1 năm
60,876,000 / 2 năm
86,508,000 / 3 năm

Hosting VIP 8

 • 100GB SSD
  3,600,000 đ
  1 tháng
 • 100 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • KGHGB Băng thông
43,200,000 / 1 năm
82,080,000 / 2 năm
116,640,000 / 3 năm