Hosting

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp

muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một

cách phù hợp với nhu cầu và tiết kiệm chi phí.

BẢNG GIÁ HOSTING TẠI TRÍ LỰC

(Hãy chọn gọi phù hợp với website của bạn)
 

Cá Nhân 01

 • Dung lượng 2GB SSD
 • 2 MySQL
 • 3 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • 40GB Băng thông

2,064,000

/ 1 Năm

3,921,600

/ 2 Năm

5,572,800

/ 3 Năm

Cá Nhân 02

 • Dung lượng 3GB SSD
 • 3 MySQL
 • 4 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • 80GB Băng thông

3,060,000

/ 1 Năm

5,814,000

/ 2 Năm

8,262,000

/ 3 Năm

Doanh Nghiệp 01

 • Dung lượng 4GB SSD
 • 5 MySQL
 • 5 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 120GB Băng thông

4,080,000

/ 1 Năm

7,752,000

/ 2 Năm

11,016,000

/ 3 Năm

Doanh Nghiệp 02

 • Dung lượng 5GB SSD
 • 6 MySQL
 • 6 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 170GB Băng thông

4,380,000

/ 1 Năm

8,322,000

/ 2 Năm

11,826,000

/ 3 Năm

Doanh Nghiệp 03

 • Dung lượng 6GB SSD
 • 6 MySQL
 • 7 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 230GB Băng thông

5,256,000

/ 1 Năm

9,986,400

/ 2 Năm

14,191,200

/ 3 Năm

Doanh Nghiệp 04

 • Dung lượng 7GB SSD
 • 10 MySQL
 • 10 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 280GB Băng thông

5,544,000

/ 1 Năm

10,533,600

/ 2 Năm

14,968,800

/ 3 Năm

Doanh Nghiệp 05

 • Dung lượng 8GB SSD
 • 12 MySQL
 • 12 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 350GB Băng thông

6,144,000

/ 1 Năm

11,673,600

/ 2 Năm

16,588,800

/ 3 Năm

Doanh Nghiệp 06

 • Dung lượng 10GB SSD
 • 12 MySQL
 • 15 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 550GB Băng thông

6,840,000

/ 1 Năm

12,996,000

/ 2 Năm

18,468,000

/ 3 Năm

Hosting VIP 1

 • Dung lượng 16GB SSD
 • 15 MySQL
 • 20 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 600GB Băng thông

9,480,000

/ 1 Năm

18,711,200

/ 2 Năm

26,589,600

/ 3 Năm

Hosting VIP 2

 • Dung lượng 20GB SSD
 • 24 MySQL
 • 70 Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • 700GB Băng thông

11,040,000

/ 1 Năm

20,976,000

/ 2 Năm

29,808,000

/ 3 Năm

Hosting VIP 3

 • Dung lượng 30GB SSD
 • 70 MySQL
 • KHG Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • KGHGB Băng thông

16,080,000

/ 1 Năm

30,552,000

/ 2 Năm

43,416,000

/ 3 Năm

Hosting VIP 4

 • Dung lượng 40GB SSD
 • 120 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • KGHGB Băng thông

20,760,000

/ 1 Năm

39,444,000

/ 2 Năm

56,052,000

/ 3 Năm

Hosting VIP 5

 • Dung lượng 50GB SSD
 • 150 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup hàng tuần
 • KGHGB Băng thông

24,000,000

/ 1 Năm

45,600,000

/ 2 Năm

64,800,000

/ 3 Năm

Hosting VIP 6

 • Dung lượng 60GB SSD
 • 60 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • KGHGB Băng thông

28,008,000

/ 1 Năm

53,215,200

/ 2 Năm

75,621,600

/ 3 Năm

Hosting VIP 7

 • Dung lượng 70GB SSD
 • 70 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • KGHGB Băng thông

32,040,000

/ 1 Năm

60,876,000

/ 2 Năm

86,508,000

/ 3 Năm

Hosting VIP 8

 • Dung lượng 100GB SSD
 • 100 MySQL
 • KGH Tên Miền
 • 1 Tài khoản FTP
 • Backup Hàng tuần
 • KGHGB Băng thông

43,200,000

/ 1 Năm

82,080,000

/ 2 Năm

116,640,000

/ 3 Năm