logo

Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website cơ bản

Thiết kế website doanh nghiệp

Thiết kế website thương mại điện tử

Thiết kế website theo yêu cầu

?>

Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

(CNV hỗ trợ xử lý hoàn tất hồ sơ tên miền Việt Nam dứt điểm nhanh chóng chỉ với 50.000đ/tên miền)

Domain name
Đăng ký
Khởi tạo
Gia hạn
.vn
825.000 vnd
345.000 vnd
480.000 vnd
.com.vn
695.000 vnd
345.000 vnd
350.000 vnd
.net.vn
695.000 vnd
345.000 vnd
350.000 vnd
.edu.vn
400.000 vnd
200.000 vnd
200.000 vnd
.biz.vn
695.000 vnd
345.000 vnd
350.000 vnd
.gov.vn
400.000 vnd
200.000 vnd
200.000 vnd
.org.vn
400.000 vnd
200.000 vnd
200.000 vnd
.pro.vn
400.000 vnd
200.000 vnd
200.000 vnd
Domain name
Đăng ký
Khởi tạo
Gia hạn
.com
250.000 vnd
Miễn phí
250.000 vnd
.net
280.000 vnd
Miễn phí
280.000 vnd
.info
320.000 vnd
Miễn phí
320.000 vnd
.org
320.000 vnd
Miễn phí
320.000 vnd
.biz
285.000 vnd
Miễn phí
285.000 vnd
.mobi
475.000 vnd
Miễn phí
475.000 vnd
.asia
350.000 vnd
Miễn phí
350.000 vnd
.me
700.000 vnd
Miễn phí
700.000 vnd
phone