logo

Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website cơ bản

Thiết kế website doanh nghiệp

Thiết kế website thương mại điện tử

Thiết kế website theo yêu cầu

Mail server Chất Lượng Cao tại Trí Lực

Cung cấp các gói email server chuyên nghiệp

Email 247 Start
Dung lượng: 2GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
648.000 VND / 1 Năm
Email Pro #1
Dung lượng: 1GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa ssl
SpamAssassin & Kaspersky
Backup smtp
331.920 VND / 1 Năm
Email 247 Plus
Dung lượng: 50GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
1.296.000 VND / 1 Năm
Email Pro #2
Dung lượng: 5GB
5 địa chỉ mail
1 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
900.000 VND / 1 Năm
Email 247 Business
Dung lượng: 100GB
1 địa chỉ mail
0 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
4.082.400 VND / 1 Năm
Email Pro #3
Dung lượng: 10GB
20 địa chỉ mail
2 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
1.800.000 VND / 1 Năm
Email Pro #4
Dung lượng: 20GB
50 địa chỉ mail
3 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
3.240.000 VND / 1 Năm
Email Pro #5
Dung lượng: 50GB
100 địa chỉ mail
10 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
5.401.800 VND / 1 Năm
Email Pro #6
Dung lượng: 100GB
200 địa chỉ mail
15 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
8.100.000 VND / 1 Năm
Email Pro #7
Dung lượng: 200GB
300 địa chỉ mail
20 mail list
Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky
Backup SMTP
10.798.200 VND / 1 Năm
phone